Maatschappelijk verantwoord inkopen, wat levert duurzaam inkopen op?

Waar let u op bij de inkoop van producten en diensten? Hoogstwaarschijnlijk op prijs en kwaliteit. U kunt echter ook duurzaamheid gebruiken als criterium bij uw keuze. Bij duurzaam inkopen houdt u niet alleen rekening met prijs en kwaliteit, maar kijkt u ook naar de wijze waarop het product of de dienst tot stand is gekomen.

Vragen die u stelt zijn:

  • Is het product geproduceerd met minimale belasting voor het milieu?
  • Is rekening gehouden met de belangen van de arbeiders?
  • Zijn er producten die in het gebruik energiezuiniger zijn?
  • Hebben mijn leveranciers een visie op duurzaamheid?

Wat levert duurzaam inkopen op?

Wanneer u producten inkoopt let u natuurlijk op de prijs. Het loont echter ook om naar andere aspecten te kijken. Zo zijn meer gekwalificeerde leveranciers vaak niet de goedkoopste, maar zij bieden vaak wel een grotere betrouwbaarheid, leveringszekerheid èn betere kwaliteit. Aandacht besteden aan deze aspecten van inkoop zorgt voor een verbetering van het eindproduct en een ijzersterke reputatie.

Duurzaam inkopen is een krachtige manier om uw bedrijf in een sociale en milieuverantwoorde richting te sturen. Bij duurzaam inkopen worden milieu- en sociale criteria gehanteerd bij de keuze van leveranciers en producten.

Hoe begint u met duurzaam inkopen?

1. Inventariseer

Inventariseer welke eisen u nu stelt aan de producten van uw leveranciers. Wat valt op? Welke criteria zou u nog meer willen stellen aan de producten die u inkoopt? U kunt hierbij letten op milieu- en sociale aspecten. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat producten gemaakt zijn zonder onnodige milieubelasting of vindt u het belangrijk dat producten bijdragen aan de ontwikkeling van kansarme gemeenschappen?

2. Maak een overzicht

Welke producten en diensten koopt u nu in? Met welke leveranciers werkt u samen? Waar liggen mogelijkheden voor duurzame inkoop?

3. Ga het gesprek aan

Ga een gesprek aan met uw leveranciers over de duurzaamheid van hun producten en bedrijfsvoering. Bekijk samen waar kansen liggen voor verbetering (bijv. richting keurmerken of certificering). Leid belangrijke leveranciers bijvoorbeeld rond in uw bedrijf. Vraag of zij willen aansluiten bij uw wensen.

4. Kijk naar keurmerken

Koop producten met een gedegen keurmerk bij bedrijven met een visie op duurzaamheid. U weet dan zeker dat het goed zit.

Duurzaamheidstest

Duurzaam inkopen is onderdeel van de Erkend Duurzaam certificering, tijdens de duurzaamheidstest krijgt u hier ook vragen over. U kunt informatie en bewijzen toevoegen die u gebruikt voor duurzame inkoop. Zo houdt u zelf overzicht en heeft u alle informatie bij de hand. U kunt bijvoorbeeld uw criteria voor duurzame inkoop, afspraken met leveranciers en/of een overzicht van producten/diensten die u duurzaam inkoopt toevoegen.

Ga naar test