Inhoud

 • Informatieplicht

 • EED-auditplicht

 • CSRD rapportageplicht

Waar moet uw onderneming aan voldoen?

Bedrijven moeten tegenwoordig aan steeds meer wetgeving omtrent duurzaamheid voldoen. Waar u aan moet voldoen is vaak afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Op deze pagina bespreken we verschillende duurzaamheidseisen die vanuit de overheid zijn gesteld, wie daaraan moet voldoen en hoe wij u kunnen helpen.

Informatieplicht

Ondernemingen die veel energie verbruiken, zijn verplicht te rapporteren over de genomen besparende maatregelen.

EED-auditplicht

Grote ondernemingen moeten geauditeerd worden en inzicht geven in hun energiestromen en mogelijke besparingsmaatregelen.

CSRD

De komende jaren zullen steeds meer bedrijven aantoonbaar moeten verduurzamen en daarover gaan rapporteren.

EML Informatieplicht

Wat is het?

Verbruikt uw onderneming meer dan 50kWh elektriciteit of 25k m3 gas? Dan bent u verplicht om te voldoen aan de informatieplicht. Dat betekent dat u eens in de vier jaar moet rapporteren via het E-loket over de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen, of nog op de planning heeft staan. Deze energiebesparende maatregelen staan in de energiebesparende maatregelen lijst (EML) die de RVO heeft gepubliceerd.

Hoe kan Erkend Duurzaam u helpen?

Wij kunnen voor u de energiebesparende maatregelen in kaart brengen en helpen bij het invullen van het e-loket. Wilt u hiervan gebruik maken of meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wie moet er aan voldoen?

Ondernemingen die:

 • meer dan 50.000 kWH elektriciteit, of
 • 25.000 m3 gas verbruiken.

Lees meer over de informatieplicht op de RVO site

EED-auditplicht

Wat is het?

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Voldoet uw onderneming aan de criteria hier rechts beschreven? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan de RVO. In dit rapport moet een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming staan. Ook moet het rapport inzicht geven in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan.

Hoe kan Erkend Duurzaam u helpen?

Met een Erkend Duurzaam Plus of Premium certificaat bent u vrijgesteld van de EED-audit. Het enige wat u hoeft te doen is uw certificaat uploaden bij de RVO. Bent u EED plichtig? Maar bent u nog niet Erkend Duurzaam Plus of Premium gecertificeerd? Neem dan contact met ons op voor een audit.

Lees meer over certificeren

Wie moet er aan voldoen?

U moet voldoen aan de EED-auditplicht als u een grote onderneming heeft, die een van deze 2 punten heeft:

 • 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
 • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Lees meer over de EED-auditplicht op de RVO site

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Wat is het?

De EU wil tegen 2050 het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is. Om dit te bereiken, is de Europese Green Deal gesloten. De CSRD is daar een onderdeel van. Met de CSRD wil de EU transparantie over duurzaamheid stimuleren. Dat houdt in dat bedrijven in hun jaarverslag, naast de financiële ontwikkelingen moeten gaan rapporteren over duurzaamheid in hun organisatie. Maar het gaat verder dan simpelweg een rapportage. Het is namelijk ook de bedoeling dat duurzaamheid echt geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering en er een duurzaamheidsstrategie is die nageleefd wordt.

Ook als u geen rapportageplicht hebt, kunt u met CSRD te maken krijgen

Ook al valt uw onderneming niet onder de rapportageplicht een keten-effect kan wel vanaf volgend jaar merkbaar zijn. Omdat banken, leasemaatschappijen en verzekeraars vanuit de ketenverantwoordelijkheid verplicht zijn informatie te verzamelen van hun klanten, wordt het ook voor u belangrijk om duurzaamheid te integreren in uw bedrijfsactiviteiten.

Hoe kan Erkend Duurzaam u helpen?

Erkend Duurzaam werkt momenteel samen met belangrijke stakeholders om branchenormen vast te stellen en deze te verwerken in het programma. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wie moet er aan voldoen?

 • Vanaf 2024: beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars. (die nu ook aan NFRD moeten voldoen)
 • Vanaf 2025 : grote organisaties die voldoen aan 2 van de 3 criteria:
  • > 250 medewerkers
  • > €40 miljoen netto omzet
  • > €20 miljoen op de balans
 • Vanaf 2026: Beursgenoteerde MKB-bedrijven met meer dan 50 en minder dan 250 medewerkers.