Voordelen van Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen komt terug in het hele bedrijf. Van inkoop tot marketing en van personeelsbeleid tot verkoop. Duurzaam ondernemen moet het bedrijf zelf ook wat opleveren. Als dat niet gebeurt, sterven alle initiatieven een stille dood. In een economische crisis is liefdadigheid namelijk de eerste post waarop bezuinigd wordt. Duurzaam ondernemen niet, want dat maakt deel uit van de bedrijfsvoering en het levert winst op. Zie duurzaam ondernemen daarom niet als een plicht, maar als een kans!

Duurzaam ondernemen loont

Duurzaam ondernemen leidt tot betere financiële prestaties. Betere zorg voor milieu, goede omgang met medewerkers en aandacht voor de omgeving loont. Het levert voordelen op voor de samenleving, het milieu, uw medewerkers en natuurlijk voor uw bedrijf.

Voordelen voor het bedrijf:

 • Kostenbesparingen door besparing in energie, afvalverwerking, transport en papier.
 • Trotse medewerkers vertellen graag dat ze bij een bedrijf werken dat bijdraagt aan de maatschappij en het milieu. Het ziekteverzuim daalt en de productiviteit stijgt.
 • Een voorsprong op de arbeidsmarkt zorgt dat u gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers aan uw bedrijf bindt.
 • Een positief imago zorgt ervoor dat u zich onderscheidt van concurrenten.
 • Klantenbinding: klanten waarderen een bedrijf dat bewust omgaat met mens en milieu.
 • Betere relaties met leveranciers, banken en overheden doordat u voldoet aan hun verwachtingen en de voorwaarden die zij stellen op het gebied van duurzaamheid (bijv. bij kredietverstrekking of inkoop van zakelijke auto’s)
 • Voortbestaan van het bedrijf op langere termijn.
 • Een kleiner ondernemersrisico omdat u beter op de hoogte bent van verwachtingen van uw stakeholders en u de kans op imagoschade verkleint.

Voordelen voor de medewerkers:

Medewerkers vinden het prettig om te werken bij een bedrijf dat verder kijkt dan winst alleen. Medewerkers vertellen anderen graag over dingen waar ze trots op zijn. Bijvoorbeeld over hun bedrijf, dat bijdraagt aan de opleiding van moeilijke leerlingen en vooroploopt met energiebesparing. Verder levert het ze de volgende zaken op:

 • Goede arbeidsomstandigheden (gezondheid en veiligheid)
 • Gelijke behandeling
 • Een positieve sfeer
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Gemotiveerd en betrokken werken
 • Het gevoel zinvol werk te doen, omdat het bedrijf bijdraagt aan het welzijn van de samenleving en het milieu

Voordelen voor het milieu:

Een beter milieu begint bij uw bedrijf. Door kleine en grotere veranderingen door te voeren in uw bedrijf kunt u een groot verschil maken voor het milieu. Hierbij kunt u denken aan het:

 • Hergebruiken van materialen, waardoor grondstoffen gespaard worden
 • verminderen van de CO2-uitstoot
 • verkleinen van de hoeveelheid afval

Voordelen voor de samenleving:

Iedere directeur-eigenaar en manager voelt aan dat het belangrijk is de omgeving waarin het bedrijf staat goed te behandelen. Immers, wie goed doet goed ontmoet. Maar de samenleving gaat verder dan de eigen omgeving. Een bedrijf kan ook bijdragen aan een betere samenleving op nationaal of zelfs internationaal niveau. Voor de samenleving kan dit opleveren:

 • Een schoner leefmilieu
 • Een veiligere omgeving
 • Betere werk- en leefomstandigheden bij producenten in derdewereldlanden

Duurzaamheid: hype of blijvertje?

In de figuur hieronder ziet u hoe de markt zich sinds de jaren ’50 ontwikkelt. Met de jaren worden steeds hogere markteisen gesteld (rood in de figuur). Bij het stellen van nieuwe markteisen verdwijnen de oude niet. De markt wordt hierdoor steeds harder en de concurrentie scherper. De nieuwe markteisen zorgen dat bedrijven zich moeten blijven ontwikkelen. Van bedrijven werd in de vorige eeuw gevraagd dat zij kwaliteit leverden en efficiënt, snel, flexibel en innovatief werkten. Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn de nieuwe markteisen van begin 21ste eeuw. Bedrijven die hier niet in meegaan kunnen achterblijven in de concurrentiestrijd. De ontwikkeling naar het duurzame autobedrijf (blauw in de figuur) is daarom niet toevallig. Door tijdig in te spelen op deze ontwikkeling springt u in op een nieuwe behoefte in de maatschappij (naar: Bolwijn en Kumpe, 1998).

Ontwikkelingen industrie

Waarom is duurzaam ondernemen noodzakelijk?

De wereld verandert. De wereldbevolking is inmiddels de 8 miljard voorbij gegroeid. De druk op grondstoffen, voedsel, drinkwater en energie neemt toe. Voor ons is dit niet altijd zichtbaar, omdat de productie zich in het buitenland afspeelt. De effecten zijn echter overduidelijk. Grote delen van de tropische regenwouden maken plaats voor hout en vlees. Overbevissing leidt tot lege zeeën. Landbouwgronden raken uitgeput. Planten en dieren sterven uit. Mensen krijgen te maken met hongersnood, sociale wantoestanden en vervuiling.

Hierdoor verandert de maatschappij en daardoor ook de markt. Ondernemen zónder aandacht voor maatschappij en het milieu is geen optie meer, omdat de maatschappij verwacht dat bedrijven betrokkenheid tonen. Dit is de tijd voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld in de omgang met energie, werknemers, klanten, afval en buurtbewoners. Al Gore was lang een roepende in de woestijn. Nu delen veel mensen zijn zorgen. Mensen denken na over hoe zij omgaan met de aarde en andere mensen. Dit biedt nieuwe kansen om de problemen samen aan te pakken. Ook autobedrijven kunnen hierin veel betekenen.

Autobedrijven nemen hun verantwoordelijkheid

Gelukkig doen autobedrijven al veel goed: ondernemen met oog voor mens en milieu zit er vaak van nature in. Autobedrijven betrekken mensen uit de directe omgeving en maken deel uit van de lokale gemeenschap. Zij kunnen zich immers geen slechte naam veroorloven. Betrokken bedrijven zijn flexibeler en innovatiever.

Wilt u beginnen met Duurzaam Ondernemen? In dit artikelen geven we u 5 stappen om een goede start te maken.