Toyota en Lexus dealerorganisatie Erkend Duurzaam Plus

  • Eerste auto-importeur in Nederland met onafhankelijk certificaat
  • Sluit aan op duurzaamheidsdoelen Toyota Environmental Challenge 2050
  • Van toepassing op alle Toyota en Lexus dealers
  • Nog beter inzicht in milieu-impact bedrijfsvoering

Toyota streeft wereldwijd ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid na. Deze zes ‘challenges’ zijn vastgelegd in de langetermijnplanning Toyota Environmental Challenge 2050. Een belangrijk doel dat nu in Nederland behaald is, is de groepscertificering Erkend Duurzaam Plus voor de gehele Toyota en Lexus dealerorganisatie, hét duurzaamheidskenmerk voor de mobiliteitsbranche.

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn al jaren belangrijke punten voor de Nederlandse Toyota importeur, Louwman & Parqui B.V. Vanuit deze visie zette de importeur zijn zinnen op het certificaat Erkend Duurzaam Plus voor de hele dealerorganisatie; en het initiatief is door de dealerorganisatie breed omarmd.

Eerste auto-importeur in Nederland

Louwman & Parqui is de eerste auto-importeur in Nederland die voor al zijn dealers het 100% onafhankelijke certificaat heeft behaald. De certificering is van toepassing op alle  Toyota en Lexus dealers in Nederland en wordt toegekend door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) namens de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA Schadeherstel en STIBA en hanteert de internationale ISO 26000-norm voor duurzaamheid.

Duurzamere toekomst
Dolf Teuwen, directeur IvDM over de behaalde certificering: “Door de commitment en visie van Toyota en Louwman & Parqui op deze wijze te koppelen aan de expertise van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, kunnen we landelijk de milieu-impact verminderen en dealers helpen stappen te zetten naar een duurzamere toekomst.”Beter inzicht in milieu-impact bedrijfsvoering

Het certificaat Erkend Duurzaam Plus geeft dealers – behalve een aantoonbaar en onafhankelijk getoetst MVO-beleid – een nog beter inzicht in de milieu-impact van de bedrijfsvoering. Bovendien stelt het ze in staat aanzienlijke stappen te zetten deze te verminderen en daarmee kosten te besparen. Tevens voldoen bedrijven met Erkend Duurzaam Plus aan de Europese EED-wetgeving voor energiebesparing.

Dealers belangrijke schakel
Jan-Christiaan Koenders, Algemeen Directeur Louwman & Parqui B.V., de landelijke importeur van Toyota en Lexus: “De wereldwijde Toyota Environmental Challenge 2050 heeft betrekking op álle facetten van de bedrijfsvoering. Ook die van dealers, en ook die in Nederland. Onze dealers zijn een heel belangrijke schakel in de keten. Daarbij staat het effect op onze wereld en het milieu voorop en onderwerpen als duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn niet te onderschatten randvoorwaarden voor onder meer leasemaatschappijen en bij aanbestedingen.”