Erkend Duurzaam Plus heeft alle elementen van Erkend Duurzaam Basis, maar richt daarnaast de aandacht op het terugdringen van energie –en afvalstromen. Om de milieubelasting van het bedrijf te verminderen en tegelijkertijd ook kosten te beheersen en te besparen. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle gevallen substantiële besparingen op de kosten van afvalbeheer en energie mogelijk zijn, waardoor de gemaakte kosten veelal binnen een jaar zijn terugverdiend.

Werkwijze en beoordeling

De ondernemer doet een aanvraag via erkendduurzaam@ivdm.nl. Er wordt een afspraak gemaakt voor een beoordeling. De beoordeling vindt plaats op het bedrijf, waarbij alle aspecten op het gebied van MVO, energie en afval worden doorgelicht. Het certificaat heeft een geldigheid van 2 jaar.

Kosten

€1.550,- voor de hoofdvestiging, bestaande uit MVO, Afval en Energie.
€1.250,- voor nevenvestigingen, bestaande uit de Afval en Energie modules.

Voldoen aan de EED-auditplicht

Het Erkend Duurzaam Programma is door de Nederlandse overheid aangemerkt als erkend keurmerk. Met de Erkend Duurzaam Plus certificering voldoet uw bedrijf daarmee aan de Europese wetgeving over energie besparen, het Energy Efficiency Directive (EED).