Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige, maar ook naar de toekomstige gevolgen van deze activiteiten. Van bedrijven wordt verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord gedragen en daarin hebben zij een eigen verantwoordelijkheid die verder gaat dan wat de wet- en regelgeving voorschrijft. Wetten en regels kunnen immers niet alles regelen en bedrijven weten zelf het beste wat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van maatschappelijke problemen.

People, Planet en Profit 

Duurzaam ondernemen en MVO kenmerken zich door drie internationale begrippen; people, planet en profit, ook wel de 3 P’s. De uitdaging is om tussen deze P’s een goede balans te vinden – en op alle drie de vlakken een meerwaarde te creëren.

Wanneer de combinatie niet in balans is zullen de andere elementen hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheden of vernietiging van de natuur. Andersom ziet deze slogan ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd mag worden. Immers, de continuïteit van een bedrijf is ook van belang voor de mensen die er werken en de klanten die er producten en diensten afnemen.

Duurzaam ondernemen betekent dan ook ondernemen met aandacht voor de drie P’s:

  • People: welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming, daarbij valt te denken aan issues als medezeggenschap en gedragscodes
  • Planet: de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor het (leef)milieu; let bijvoorbeeld op energieverbruik, afvalscheiding, zuinige productieprocessen
  • Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten, waarbij niet alleen gelet wordt op de financiële prestaties, maar ook op werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur en maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie – zoals sociale sponsoring

Deze benadering levert lange termijn winst op voor ondernemers en maatschappij!

Andere certificeringen

Hoe verhoudt Erkend Duurzaam ten opzichte van andere certificeringsprogramma's zoals ISO 14001?