De overheid gaat bedrijven dwingen energie te besparen. Er komen verplichte maatregelen om afspraken over energiegebruik bij huishoudens en bedrijven af te dwingen. Met name energiebesparing bij grote bedrijven blijft achter. Erkend Duurzaam speelt hier voor u handig op in.

EED
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Dat moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Heeft u een ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? U moet dan dit jaar nog gaan voldoen aan deze EED. Die schrijft voor dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij energiebesparende maatregelen hebben genomen. Met de certificaten Erkend Duurzaam Plus of Premium voldoet u aan deze gestelde verplichtingen. Neem contact met ons op voor meer informatie of het afspreken van een audit.

EPK
In 2013 is het SER-energieakkoord afgesloten waarin overheid en allerlei maatschappelijke organisaties afspreken om het energieverbruik verder terug te dringen. In Nederland zullen om die reden een aantal een EPK-proefprojecten zullen worden uitgevoerd.

Een EPK is te vergelijken met een APK-keuring voor een bedrijf op het gebied van energiebesparing. Binnenkort start Erkend Duurzaam binnen haar portal met een EPK module. Met deze module kunnen bedrijven eenvoudig zien waar nog kunnen verbeteren in energiebesparende maatregelen.