ABS Autoherstel verduurzaamt met Erkend Duurzaam

De schadeketen ABS Autoherstel is per 1 januari 2020 centraal gecertificeerd voor het duurzaamheidslabel Erkend Duurzaam. Het huidige contract met Groen Gedaan loopt nog tot juni 2020 maar zal derhalve niet worden verlengd.

Naast kwaliteit spelen maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen onverminderd een grote rol in het beleid van ABS Autoherstel. Ook voor opdrachtgevers wordt het steeds belangrijker om een duidelijk duurzaamheidsbeleid na te streven. Dat heeft ertoe geleid dat ABS de wensen en doelstellingen van de eigen keten en die van haar opdrachtgevers aan elkaar heeft getoetst om te kijken welk duurzaamheidscertificaat het beste aansluit bij die doelstellingen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dan Erkend Duurzaam beter aansluit omdat zij, naast het feit dat zij de complexe wet- en regelgeving vertalen in praktische en handzame standaarden, meer gericht zijn op ontwikkeling van beleid en strategie, aldus Nico Stolk, directeur van ABS Autoherstel.

Ook als werkgever heeft ABS Autoherstel de zaken op orde. Duurzaam betekent in dat opzicht dat er extra aandacht is voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. Buiten het bedrijf neemt de schadeketen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de sponsoring van projecten die verbonden zijn aan goede doelen.

De audits voor Erkend Duurzaam zullen worden geïntegreerd in de jaarlijkse KIWA audits voor de ketencertificering. In 2015 werd ABS Autoherstel voor de eerste keer ketenbreed gecertificeerd voor verschillende kwaliteitsnormen. Het was hiermee de eerste schadeherstelketen in Nederland die op deze uitgebreide wijze haar kwaliteit heeft geborgd. Inmiddels heeft de keten ook de opvolgingsaudit doorstaan voor de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en BOVAG Erkend Schadeherstel.

Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van het branchebrede duurzaamheidsprogramma van RAI Vereniging, BOVAG, Vereniging FOCWA en STIBA dat wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit). Het certificaat is één jaar geldig.

—————————————————————————————————————————————————–

ABS Autoherstel is met 75 vestigingen een van de grootste schadeherstelketens van Nederland. Het herstellen van autoschade is de kern van de activiteiten. Doel is de automobilist volledig te ontzorgen door allerlei diensten en producten onder één dak aan te bieden. Zo kan men bij ABS Autoherstel bijvoorbeeld ook terecht voor banden, glasherstel en voor caravan- en camperschade.

In een dynamische markt anticipeert ABS Autoherstel op de sturingsbehoefte van opdrachtgevers door het bieden van transparantie en grip op de processen. Het bundelen van de krachten van individuele ondernemers tot één keten ziet ABS Autoherstel als het antwoord op de behoefte van leasemaatschappijen, fleetbedrijven, verzekeraars en autorijders aan kostenefficiënt en kwalitatief hoogwaardig autoherstel, door alle processen heen.

—————————————————————————————————————————————————–